برنامه معاملاتی دسامبر 2022

لطفا توجه داشته باشید که برنامه معاملاتی کپیتال اکستند در زمان تعطیلات پیش رو تغییرات موقتی خواهد داشت.

تعدادی از ابزارهای معاملاتی تحت تأثیر تغییرات خواهند بود که در جدول زیر مشخص شده اند. برنامه معاملاتی برای نمادهایی که در لیست نیستند، طبق روال عادی خواهد بود.

ابزارها

23-دسامبر-22

25-دسامبر-22

26-دسامبر-22

27-دسامبر-22

28-دسامبر-22

30-دسامبر-22

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

زمان GMT+0

فارکس و فلزات

فارکس

عادی

بسته

بازگشایی در 22:00

عادی

عادی

عادی

فلزات گران بها

عادی

بسته

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

عادی

XAGGBP

عادی

بسته

بازگشایی در 23:05

عادی

عادی

عادی

XAGCHF

عادی

بسته

بازگشایی در 23:05

عادی

عادی

عادی

CUCUSD

عادی

بسته

بازگشایی در 23:05

عادی

عادی

عادی

شاخص ها

DAXEUR

عادی

بسته

بسته

بازگشایی در 00:16

عادی

عادی

F40EUR

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

FTSGBP

تعطیلی زودهنگام در 12:50

بسته

بسته

بسته

01:00 - 22:00
23:02 - 00:00

تعطیلی زودهنگام در 12:50

ESXEUR

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

IBXEUR

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

SMICHF

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

DJIUSD

عادی

بسته

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

عادی

NDXUSD

عادی

بسته

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

عادی

SPXUSD

عادی

بسته

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

عادی

HSIHKD

عادی

عادی

بسته

بسته

عادی

عادی

NIKJPY

عادی

بسته

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

عادی

ASXAUD

تعطیلی زودهنگام در 05:30

بسته

بسته

بازگشایی در 22:50

عادی

تعطیلی زودهنگام در 05:30

XINUSD

عادی

عادی

بسته

بسته

عادی

عادی

کالاها

BRNUSD

تعطیلی زودهنگام در 20:00

بسته

بسته

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 20:00

WTIUSD

عادی

بسته

بازگشایی در 23:00

عادی

عادی

عادی

NGCUSD

عادی

بسته

بازگشایی در 23:05

عادی

عادی

عادی

سهام آمریکا

NYSE

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

NASDAQ

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

سهام آمریکا

SIX

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

BM

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

EURONEXT

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

عادی

LSE

تعطیلی زودهنگام در 12:30

عادی

بسته

بسته

عادی

تعطیلی زودهنگام در 12:30

XETRA

عادی

عادی

بسته

عادی

عادی

تعطیلی زودهنگام در 14:00

در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص این تغییرات، با پشتیبانی کپیتال اکستند در ارتباط باشید.

هنوز در کپیتال اکستند ثبت نام نکرده اید؟ همین امروز اقدام کنید!